• Str Dumbravei nr 16, Judetul Neamt
 • 0233 234 357
 • Luni - Vineri: 08:00 - 16:30; Sâmbătă - Duminică: închis

Calitate

POLITICA PRODPROSPER ÎN DOMENIUL CALITĂŢII
ŞI
 SIGURANŢEI ALIMENTARE

Având în vedere necesitatea asigurării unui sistem de urmărire continuă a calităţii şi siguranţei produselor alimentare, conducerea S.C. PRODPROSPER S.R.L., se străduieşte să sporească încrederea consumatorului în securitatea produselor pe care le realizează la nivelul producţiei de preparate din carne.

Managementul organizaţiei noastre este direcţionat în permanentă spre orientarea acestei firme către dezvoltare, bazată pe creşterea continuă a satisfacţiei clienţilor săi. Politică în domeniul calităţii, igienei şi siguranţei alimentare stabilită, susţine acest deziderat de la care cu toţii am decis să nu facem nici un rabat.

Pentru noi, clienţii sunt elementul central care ne guvernează existenţa şi implicit dezvoltarea. Tocmai de aceea ne dorim să realizăm o simbioză între orientarea către client şi orientarea spre calitate, igienă şi siguranţă alimentară, ceea ce se va regăsi şi într-un nou concept de viaţă şi muncă pentru fiecare dintre noi.

Direcţiile noastre de acţiune pentru succesul Sistemului de Management al Calităţii şi Siguranţei Alimentului sunt următoarele:

 • Să îmbunătăţim continuu procesele interne;
 • Să comunicãm cu clienţii, să răspundem prompt şi să fim orientaţi permanent spre stabilirea unor relaţii bazate pe încredere şi respect reciproc.
 • Ne dorim sã dezvoltãm în fiecare angajat conştiinţa privind importanţa obţinerii, menţinerii şi îmbunãtãtîrîi continue a calităţii, igienei şi siguranţei alimentare a produselor pe care le fabricãm.
 • Imaginea firmei noastre este generatã de fiecare angajat în parte.

Obiectivele noastre pentru concretizarea acestor direcţii de acţiune sunt:

 • Menţinerea şi consolidarea prestigiului dobândit pe piaţă, prin respectarea cerinţelor de reglementare şi prin creşterea satisfacţiei clienţilor noştri, prin tratarea imediată şi cu cea mai mare atenţie a reclamaţiilor şi sugestiilor venite de la clienţi;
 • Crearea unui climat dedicat realizării capacităţilor profesionale ale personalului, în interesul comun al acestuia şi al societăţii, promovând implicarea tuturor angajaţilor şi conştientizarea lor permanentă prin instruiri periodice, cu privire la responsabilităţile ce le revin în realizarea calităţii, a igienei şi a siguranţei alimentare a produselor realizate;
 • Respectarea legislaţiei europene
 • Prevenirea poluării şi îmbunătăţirea continuă a practicilor de mediu
 • Dezvoltarea de produse noi adecvate cerinţelor pieţei

 

Pentru succesul şi realizarea obiectivelor propuse managementul SC PRODPROSPR SRL se angajează să asigure condiţiile organizatorice, tehnice, materiale, umane şi financiare necesare îmbunătăţirii continue a funcţionarii sistemului integrat de management implementat, să se implice în mod direct în evaluarea periodică a stadiului realizãrii sistemului de obiective stabilit şi să propună soluţii de eficientizare a realizării şi tinerii lor sub control.

Declaraţia de politicã a sistemului integrat de management pe care ni l-am implementat este un document public, comunicat atât la nivel intern tuturor angajaţilor cât şi prin mijloace adecvate tuturor persoanelor şi pãrtilor interesate în relaţia acestora cu noi.

 

TYPE & ENTER: